Inkasso med personlighet

Når renta stiger og stadig flere tar opp forbrukslån betyr det gode tider for oss. Men inkasso er ikke bare enkelt. Det handler tross alt om mennesker.

I Kravia handler det alltid om mennesker. I alle ledd. Fra kundene som kjøper tjenester, de som skylder penger, og til de ansatte rådgiverne. Den menneskelige faktoren er høy, og det er mange hensyn å ta.

Vi er opptatt av å finne den rette balansen mellom alle ledd i prosessen. Og vi håper at vi kan gi trygghet og kompetanse til både kundene og de som skylder penger. Vi er et inkassobyrå, og er en del av Kravia-gruppen. Vi leverer fordrings- og inkassotjenester til et bredt utvalg av bedrifter og offentlige virksomheter.

Vi har som filosofi at det viktigste er å kommunisere og komme under huden på kunden, og erfarer at det som oftest er brukeren som avgjør om et system fungerer eller ikke.

Vi har sterkt fokus på å lage løsninger som lar menneske gå hånd i hånd med teknologien, for det viktigste er tross alt at de som bruker verktøyet føler at det fungerer optimalt.

Forståelse er viktigst

Personlig og menneskelig forståelse er også viktigst når vi skal ansette nye medarbeidere. Vi legger mer vekt på personlig egnethet enn formell utdannelse ved nyansettelser.

Vi har med svært sensitive situasjoner å gjøre og ønsker ikke å drive “samlebåndsinkasso”. De som skylder penger har som regel en legitim årsak, og da er det viktig at vi som jobber her har en jordnær og menneskelig holdning.

I Kravia har vi valgt å begrense antall saker per rådgiver, nettopp for å styrke det menneskelige engasjementet og gi mer tid til hver sak. Vi mener det vil være lønnsomt i lengden og satser på en sunn og jevn vekst i tiden som kommer.