Vellykket innfordring

Vi skal være rådgiveren og pådriveren for at saken hele tiden befinner seg i et riktig løp for høyest mulig sannsynlighet for løsning.

Det viktigste og sterkeste budskapet som vi gir våre kunder er å fokusere på behandlingstiden fra et salg gjøres og til saken går til inkasso. Bedriften bør i tillegg bestemme en egen kredittpolitikk som blant annet sier noe om hvem som skal få kreditt og ikke. Dette er de viktigste faktorene for å sikre god likviditet og unngå tap på fordringer.

Som fagfolk gir vi råd om tilpassede innfordringsrutiner alt fra faktureringsrutiner, purrerutiner, arbeidsflyt for inkassobehandling, rettslig behandling og hvordan vi arbeider med saker som legges over til langtidsovervåking av ulike grunner.

Våre fremtidsrettede tekniske løsninger kan integreres mot en rekke regnskapssystemer hvor vi på kundens vegne kan iverksett effektive og rasjonelle purrerutiner som medfører at fordringene hele tiden sikres en best mulig behandling.

Ønsker kunden selv å uføre purrearbeidet så benytt oss gjerne som rådgivere for eventuelle innspill for å optimalisere dette. Det skal blant annet også gjøres juridisk korrekt!

I tillegg til purre- og inkassotjenester kan vi også tilby faktureringstjenester tilpasset virksomhetens behov.

Ta kontakt så kan vi sammen komme frem til en riktig løsning for virksomheten. I tillegg kan vi også gi råd og komme med forslag om en god kredittpolitikk.