Om oss

Kravia er et innfordringsbyrå som fokuserer på automatisering av selve inkassoprosessen, enkel og forståelig kommunikasjon med skyldnere og lokal tilstedeværelse.

Automasjon

Vi bygger integrasjoner mellom de fleste kjente fag- og regnskapssystemer med vårt inkassosystem. På denne måten tilbyr vi sømløs og automatisk innfordring hvor du til en hver tid vil se status på dine saker hos oss.

Erfaring og kompetanse omsetter vi til høy løsningsrate

Vår løsningsrate er høy grunnet lokal tilstedeværelse og kunnskap. På alle våre kontorer har vi ansatte med lang erfaring og dyp kompetanse.

Vi vil gjøre inkasso enkelt og forståelig

Vi mener at inkasso skal gjøres enklere og mer forståelig for den som mottar et krav. Vi fokuserer på å hjelpe skyldneren i den situasjon de er i og søker ofte bistand fra eksterne samarbeidspartnere der det kan løse saken til fordele for både skyldner og utsteder.

Oppstart og mål

Kravia ble startet av Gudleiv Bjørklund og Henrik Lie-Nielsen i 2017, men historien til selskapet går helt tilbake til 1986 da byrået Norsk Inkasso ble etablert. I 2017 kjøpte vi opp byråene Norsk Inkasso AS, Bonitet AS og Akros AS – med disse kjøpene ble vi lokalisert i Levanger, Trondheim, Bergen, Sandnes og Oslo. I 2018 har vi fortsatt veksten og overtatt driften av Ottem AS i Alta og den 15. august ble Økonett AS i Tromsø kjøpt. I 2019 vil vi fortsette oppkjøp av inkassobyråer med målsetting å bli en av de mest betydelige aktørene i det Nordiske inkassomarkedet i løpet av de neste 2 årene.

Kravia eies i dag av Invex Group, Reaktor Returns og ECIT og organiseres i avdelingsenheter med lokal faglig og faktisk leder.