Nyttig informasjon

Nyttige og viktige tips før inkassogang

Inkassovarsel

Før et krav kan tas til inkasso, må det sendes et skriftlig inkassovarsel hvor det opplyses at kravet sendes til inkasso, hvis ikke betaling skjer innen 14 dager. (OBS! 14 dagers forfall kan ikke fravikes, det må heller ikke brukes benevnelsen ”rettslig inkasso”)

Riktig skyldner/debitor

Det er meget viktig at det brukes korrekt navn på skyldner, både privatpersoner og firma.

Brukes ”feil/ukorrekt” navn, kan det medføre at saken må startes på nytt (ny faktura, inkassovarsel osv.) Sørg gjerne for å sikre fødselsdato på private og foretaksnummer på firma.

Tvistesaker/innsigelser

Har skyldner reelle innsigelser mot kravet, kan det ikke registreres inkassosak, men vi kan være behjelpelig med å bringe saken inn for forliksrådet for avgjørelse, skyldner vil da ikke bli belastet inkassosalær.

Gjeldende gebyr- og rentesatser

Forsinkelsesrenter: 8,5 % pr 01.01.2018.
(Neste justering: 01.07.2018)

Rettsgebyr: 1 130,- pr 01.01.2018.

Purregebyr: 70,- pr 01.01.2018.

Aktuelle lenker

Lovdata
Her finner du bl.a. inkassoloven som regulerer all innkreving – også egeninkasso. I tillegg finner du forskriftene til inkassoloven.

Virke Inkasso – Gjeldsforespørsel
Inkassobransjen tilbyr en automatisk, sikker overføring av gjeldsforespørsler til de fleste inkassobyråene.

Virke Inkasso – Bransjeorganisasjon for Norske Inkassoselskap
Kravia AS er medlem av Virke Inkasso.

Finansklagenemnda (FinKN)
Et bransjebasert klageorgan som behandler klagesaker mot banker, forsikringsselskap, inkassoselskap og andre finansselskap. Finansklagenemnda skal gjennom utenrettslig tvisteløsning bidra til at den som har rett, får rett.

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)
En organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.