Fakturaservice

Utestående krav er en ferskvare, og gode purrerutiner er helt avgjørende for et godt resultat.

Bedre likviditet

Vi hjelper deg med å skape et godt system, og vi vet at rask og kontinuerlig oppfølging gir bedre likviditet. Vi deltar i hele innkrevingsprosessen, og du som kunde velger selv hva du ønsker at vi skal bidra med.

Oppfølging av faktureringsrutiner, ulike purretjenester fram til utenrettslig inkasso

Et samlebegrep på det vi tilbyr fra fakturering, ulike purretjenester og frem til utenrettslig inkasso. Fakturaservice, reskontroservice og full outsourcing av reskontro. En fleksibel faktureringstjeneste som kan tilpasses kundens ulike behov.

God oppfølging av fakturaer = God likviditet

La oss overta oppfølgingen av dine fakturaer, noe som resulterer i:

  • Redusert kredittid
  • Bedre likviditet
  • Våre tjenester innen fakturering gir administrativ avlastning og besparelser
  • Forebygge inkassosaker
  • Høy løsningsgrad ved fakturering fra Kravia

Tilgjengelighet for deg som kunde og ikke minst de som skylder deg penger