Inkasso

Vi har gode løsninger for saksbehandling, men hos oss er den faglige kunnskapen og erfaringen hos de ansatte det viktigste for å få suksess.

Vi løser sakene i dialog med involverte parter, og du får en fast rådgiver.

Inkasso

 • For oss er inkasso fortsatt et håndverk – for å få et godt resultat kreves det dyktige fagfolk og godt håndverk.
 • Inkassooppdragene sendes oss på den måte du ønsker, vi følger opp sakene med fleksibel saksbehandling og søker dialog med skyldner.
  Som kunde får du en fast rådgiver.
 • Inkassokravene er ofte forskjellige og vi mennesker er ulike, da er vår erfaring viktig for å løse saken – både i saksbehandling og i dialog med involverte parter.

Rettslig

 • Dersom kravene ikke lar seg løse utenrettslig vil vi alltid anbefale videre prosess i saken. Da kan rettslig pågang være løsningen for å få løst sakene.
 • Vi utfører alle rettslig påganger for dere som oppdragsgiver og har dialogen med rettsapparatet.

Utlandsinkasso

 • Vi har nettverk i flere land
 • Ingen land like – ulike lover og regler
 • Krever spesiell kompetanse
 • Som fordringshaver kan du forebygge mye selv ved å ha
  • Korrekt navn og adresse på skyldner
  • Skriftlig bestilling / kontrakt hvis mulig, navn på bestiller
  • Klare leveringsbetingelser og avtaler på forhånd
  • Faktura som kunden forstår
 • Ikke stor kostnadsrisiko – før eventuell rettslig pågang – du bestemmer
 • Konvensjoner med mange lag som kan brukes ved rettslig pågang

Prosessen

Kravia jobber effektivt for å løse dine saker så raskt som mulig.

Hos oss vil du oppleve:

 • Saksbehandling som starter umiddelbart
 • Skreddersøm på dine premisser
 • Høy løsningsgrad

Vil du forbedre resultatene?

Det kan du faktisk gjøre noe med allerede i dag. Ved å innføre bedre rutiner for purring og utsendelse av inkassovarsel, kan du forbedre resultatene vesentlig i din bedrift.

Fakturaer som ikke blir betalt – er penger rett ut av dine lommer.

Har du rutiner som fungerer?

Alle bedrifter som ønsker å redusere tap på fordringer, må ha en klar og konsis rutine for purring, inkassovarsling og oversendelse til inkasso.

Kravia hjelper deg med å

 • Tilrettelegge rutiner
 • Sjekke at purrebrev og inkassovarsler inneholder lovens krav til tekst
 • Gi deg et forsprang på andre kreditorer som også vil ha oppgjør

Fra mottatt oppdrag til løst sak

Vi har mottatt saker fra dere. Disse registreres i våre systemer, og vi foretar adressesjekk og kredittsjekk av skyldner. Første brev sendes til skyldner samme dag, og etter kort tid vil vi kontakte skyldner direkte (telefon eller e-post om mulig) for å få til en løsning på saken. Vi vil sende lovpålagte brev til skyldner, samt brev hvor vi oppfordrer skyldner til å kontakte oss for å finne en løsning i saken.

Underveis vil vi vurdere å løse saken enten ved på inngå avtale om delbetaling, sikre kravet med et gjeldsbrev eller frivillig lønnstrekk. Vi følger disse opp og ser til at de blir betalt.

Vi vil også vurdere tiltak som begjæring til namsmannen/forliksråd for å få en dom i saken, pant i eiendeler, trekk i lønn, tvangssalg mv., alt etter hva som er hensiktsmessig mot den enkelte skyldner.

I saker som har noe størrelse – kan vi etter avtale både forkynne konkursvarsel for skyldner og (om nødvendig) begjære konkurs og gjennomføre konkursåpning.